Näin neuvottelet itsellesi työsuhdeauton

Faktaa työsuhdeautoilusta 12.02.2018

jaa:

Siintääkö toiveissasi työsuhdeauto? Lue, miten auton hankintaa voi perustella pomolle ja miten neuvotteluihin kannattaa varautua.

Onko työpaikallasi autopolitiikkaa?

Työsuhdeauton saaminen riippuu aina useasta eri tekijästä. Autoetuudesta on saatettu sopia suoraan työsopimuksessa, tai sitten auton saadakseen tulee olla tietyn tasoisissa tehtävissä. Voi myös hyvin olla, että vakiintuneita käytäntöjä ei ole. 

Suurilla yrityksillä käytännöt on useimmiten kirjattu autopolitiikaksi. Tällöin auto on valittava työnantajan antamien raamien rajoissa – esimerkiksi kokonaishinta, auton merkki tai hiilidioksidipäästöjen yläraja saattavat olla ennalta määriteltyjä.

Entä jos autopolitiikkaa tai ennalta sovittuja käytäntöjä ole? 

- Työnantajaa todennäköisesti kiinnostaa eniten työsuhdeautoilun hinta, mutta uutta työsuhdeautoa voi perustella muillakin seikoilla, kertoo LeasePlanin kuljettajapalvelun tiiminvetäjä Juha Lähteenmäki. - Esimerkiksi myyntimiehen on tyylikkäämpää ja vakuuttavampaa ajaa asiakkaan pihaan uudella, siistillä autolla kuin suvussa 20 vuotta kulkeneella luottopelillä.

Lähteenmäki tiivistää neuvottelujen kulmakivet kolmeen sanaan:

- Kustannustehokkuus, imago, turvallisuus. Tämän tyyppiset asiat huomioon ottamalla pääsee neuvotteluissa jo pitkälle.

Mitä työsuhdeauto maksaa? Ja kuka vastaa kustannuksista? 

Työnantajalle oleellisin kysymys autoedun myöntämisessä on se, mitä työsuhdeauto lopulta yritykselle maksaa.

Neuvottelupöytään kannattaakin hankkia arvio siitä, minkä hintaista työsuhdeautolla huristelu työnantajalle lopulta on. Mitä tarkemmat laskelmat voi pöytään läväyttää, sen parempi. Kokonaiskustannusten laskeminen ja vertailu ei välttämättä ole aivan yksinkertaista, mutta apua on saatavilla: LeasePlanilta voi pyytää laskelmia mieleisistä merkeistä ja malleista, sitoumuksetta. 

Auton kustannukset voivat jakaantua työntekijän ja työnantajan kesken lukuisin eri tavoin. Pääsääntöisesti työnantaja maksaa työsuhdeauton vuokran, mutta on mahdollista sopia niinkin, että työntekijä maksaa vuokrasta osan. Jos työntekijän maksama osuus vähennetään nettopalkasta, vähennetään vastaava summa verotettavan luontoisedun arvosta.

Lue täältä lisää autoedun verotuksesta! 

Työsuhdeauto on paitsi imagotekijä...

Johdon lisäksi työsuhdeautoja ajavat usein työntekijät, jotka liikkuvat paljon työssään ja käyvät asiakkaiden luona. Tällaisissa rooleissa ovat tyypillisesti esimerkiksi myyntiedustajat ja asiakasvastaavat. Sillä, minkälaisella autolla asiakkaan pihaan ajaa, on ensivaikutelman kannalta iso merkitys. 

Työsuhdeautoa ajava työntekijä kaunistaa myös tilastoja. Vakuutustilastojen vertailu nimittäin osoittaa, että leasingautoille tapahtuu keskimääräistä vähemmän onnettomuuksia, kun vahinkojen määrä suhteutetaan autoilla ajettavaan kilometrimäärään. 

- Uudella ja turvallisella autolla vahinkoja syntyy vähemmän – ja jos vahinko tapahtuu, se on seurauksiltaan kuljettajalle ja matkustajille todennäköisesti lievempi, toteaa LeasePlan Finland Oy:n vakuutuspäällikkö Mika Väisänen.

...myös kilpailuetu työntekijämarkkinoilla

Jos siis kokee ansainneensa työsuhdeauton – tai jos esimerkiksi kilpaileva yritys olisi sellaisen valmis työsuhde-etuna tarjoamaan – kannattaa tämä ehdottomasti tuoda työnantajan tietoon. Hyvistä työntekijöistä halutaan pitää kiinni ja autoetu on siihen erinomainen keino.

Muista nämä argumentit työsuhdeautosta neuvotellessasi
  • Fiksulla hinnoittelumallilla autoetu on kannattava ratkaisu sekä työnantajalle että työntekijälle.
  • Auton kustannukset voidaan jakaa työnantajan ja työntekijän kesken monin eri tavoin.
  • Tasokas työsuhdeauto on imagotekijä, ja parhaimmillaan liikkuvaa hyvää mainosta firmalle. Erityisesti myyjän roolissa luotettava auto on välttämätön työväline.
  • Autoetu on merkittävä keino sitouttaa ja motivoida hyviä työntekijöitä sekä kilpailuvaltti rekrytoinneissa
  • Leasingautot ovat uusia ja turvallisia autoja, joille tapahtuu keskimäärin vähemmän onnettomuuksia kuin yksityisomistuksessa oleville ajoneuvoille.
jaa:

Lue myös

Pakettiauton varustelun ABC

Pakettiauton varustelulla saavutetaan merkittäviä hyötyjä yrityksen koosta riippumatta. Näin se käy!

Faktaa työsuhdeautoilusta 02.05.2019

Kaikki pakettiauton leasingista

Monelle yritykselle pakettiauto on yksi tärkeimmistä työvälineistä: jos auto seisoo, työt seisovat. Leasingin avulla saat auton sekä kaikki sen palvelut – korjauksista ja sijaisautoista vakuutuksiin – yhdellä, kiinteällä kuukausihinnalla. Tälle sivulle olemme koonneet runsaasti pakettiautoihin liittyvää materiaalia. Tutustu sisältöihin alta!

Faktaa työsuhdeautoilusta 02.05.2019

Ajoneuvojen päästömittaukset menevät uusiksi – tätä tarkoittaa WLTP

Ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen mittaustapa muuttuu. Uusi tapa WLTP on entistä tiukempi, mikä tarkoittaa sitä, että päästölukemat nousevat. Ensimmäisenä uuteen mittaustapaan siirtyivät henkilöautot, nyt vuorossa ovat pakettiautot. Siirtymäaika on parhaillaan menossa, mutta vaikutukset esimerkiksi autoverotuksen lopulliseen muotoon ovat vielä epäselviä.

Faktaa työsuhdeautoilusta 25.04.2019

Uutta WLTP-päästömittaustapaa aletaan soveltaa myös pakettiautoihin

Ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen uusi mittaustapa WLTP laajenee koskemaan myös pakettiautoja. Tämä tarkoittaa ajoneuvokohtaisten CO2-lukemien nousua, mikä puolestaan nostaa autoveroa. Uusi pakettiauto kannattaakin tilata hyvissä ajoin ennen kuin muutokset syyskuussa astuvat voimaan.

Faktaa työsuhdeautoilusta 25.04.2019