Ajoneuvojen päästömittaukset menevät uusiksi – tätä tarkoittaa WLTP

Faktaa työsuhdeautoilusta 25.04.2019

jaa:

Ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen mittaustapa muuttuu. Uusi tapa WLTP on entistä tiukempi, mikä tarkoittaa sitä, että päästölukemat nousevat. Ensimmäisenä uuteen mittaustapaan siirtyivät henkilöautot, nyt vuorossa ovat pakettiautot. Siirtymäaika on parhaillaan menossa, mutta vaikutukset esimerkiksi autoverotuksen lopulliseen muotoon ovat vielä epäselviä.

Sitä mukaa kun tietoisuus ilmastonmuutoksesta on lisääntynyt ja läpäissyt koko yhteiskunnan, on ryhdytty myös etsimään keinoja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Autoteollisuuskin on pyrkinyt määrätietoisesti vähentämään päästöjä YK:n ilmastosopimusta täydentävän Kioton pöytäkirjan allekirjoittamisesta eli 1990-luvulta lähtien. Myös kansainvälinen ja kansallinen lainsäädäntö on tiukentunut huomattavasti.

Konkreettinen seuraus tiukentuneesta säännöstelystä on uusi, kansainvälinen autojen päästömittausmenetelmä WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Tämä korvaa vanhemman NEDC-testin (New European Drive Cycle), joka on suunniteltu jo 1980-luvulla. Sekä autot että ajo-olosuhteet ovat sittemmin muuttuneet monin tavoin, joten testi on vanhentunut.

WLTP on NEDC:tä tiukempi. Se kestää kauemmin, siinä tehdään enemmän äkillisiä kiihdytyksiä ja jarrutuksia ja siinä otetaan huomioon erilaiset varustelutasot ja -yhdistelmät, jotka vaikuttavat polttoaineen kulutukseen, painoon sekä vierintä- ja ilmanvastukseen. Toisin sanoen se tuottaa suurempia päästölukemia kuin vanha menetelmä.

Uuteen siirrytään askel kerrallaan

EU:n alueella uusi päästömittausmenetelmä tulee voimaan asteittain. Ensimmäinen askel on jo otettu: 2018 syyskuusta lähtien uutta mittaustapaa on sovellettu kaikkiin uusiin tyyppihyväksyttäviin henkilöautoihin eli kokonaan uusiin automalleihin ja vanhoihin malleihin, joihin on tehty tyyppiä muuttava muutos kuten uusi moottoriversio.

Siirtymäaikana arvot ilmoitetaan NEDC-järjestelmän mukaisina lukuina, mutta itse mittaukset tehdään WLTP:n menetelmällä ja muunnetaan takaisin vanhaan järjestelmään. Näin ollen mittaustulokset ovat aiempaa suurempia tismalleen samalla autolla.

Verovaikutukset epäselvät

Sekä yrityksiä että yksityisiä autonomistajia kiinnostava seikka on tietenkin se, miten WLTP-uudistus vaikuttaa autoverotukseen vai vaikuttaako se mitenkään. EU:n komissio on linjannut, että kokonaisveroasteen ei pitäisi nousta, mutta yksittäisten automallien verotus voi kuitenkin nousta tai laskea, vaikka keskimääräinen verotus pysyisikin samana. Joka tapauksessa veroasioita tarkastellaan vasta sitten, kun siirtymäaika on ohi ja WLTP-siirtymä tehty kokonaan.

Lataa Opas autojen uudesta päästötestauksesta.

Katso englanninkielinen video, jossa WLTP selitetään lyhyesti ja selkeästi!

jaa:

Lue myös

Pakettiauton varustelun ABC

Pakettiauton varustelulla saavutetaan merkittäviä hyötyjä yrityksen koosta riippumatta. Näin se käy!

Faktaa työsuhdeautoilusta 02.05.2019

Kaikki pakettiauton leasingista

Monelle yritykselle pakettiauto on yksi tärkeimmistä työvälineistä: jos auto seisoo, työt seisovat. Leasingin avulla saat auton sekä kaikki sen palvelut – korjauksista ja sijaisautoista vakuutuksiin – yhdellä, kiinteällä kuukausihinnalla. Tälle sivulle olemme koonneet runsaasti pakettiautoihin liittyvää materiaalia. Tutustu sisältöihin alta!

Faktaa työsuhdeautoilusta 02.05.2019

Uutta WLTP-päästömittaustapaa aletaan soveltaa myös pakettiautoihin

Ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen uusi mittaustapa WLTP laajenee koskemaan myös pakettiautoja. Tämä tarkoittaa ajoneuvokohtaisten CO2-lukemien nousua, mikä puolestaan nostaa autoveroa. Uusi pakettiauto kannattaakin tilata hyvissä ajoin ennen kuin muutokset syyskuussa astuvat voimaan.

Faktaa työsuhdeautoilusta 25.04.2019